Werkgeversportaal
Welkom - Bienvenue
Portaal / Werkgevers

Eindejaarspremie

Meer informatie vindt u in onze administratieve onderrichtingen op onze website.
Online creatie van een nieuwe aangifte
Creatie nieuwe aangifte vanuit een bestaand bestand
Overzicht aangiftes
Documenten
Vervroegde uitbetaling eindejaarspremie
Rekeningnummer wijzigen

Vorming

Meer informatie vindt u op de website https://www.horecaforma.be.
50 plus
Syndicale vorming
Roltoekenning